Obec Slatina
Slatina okres Kladno

Co dělat v tísni a při nebezpečných situacích

Na  http://www.hzskladno.cz/?cat=24 najdete mimo jiné i návody, jak se chovat v různých situacích:

VIDEOKLIPY – Jak se zachovat při nebezpečných situacích?

Jak se chovat když zazní siréna?

Jak se chovat při bouřce?

Jak se chovat při dopravní nehodě?

Evakuační zavazadlo

Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla

Jak se chovat při mimořádné události?

Jak se chovat při nálezu podezřelého zavazadla?

Jak se chovat při opuštění bytu?

Jak se chovat při povodni?

Jak se chovat po povodni?

Jak se chovat při požáru?

Jak se chovat při úniku nebezpečné látky?

Použití chlornanu vápenatého?

Tísňové linky

Zásady používání vysoušečů

 

T í s ň o v é   l i n k y

112 – jednotná linka tísňového volání
spojuje všechny složky integrovaného záchranného systému, operátoři komunikují také v cizích jazycích

150 – hasiči
volejte při požárech, nehodách, vždy když je třeba provést záchranné a likvidační práce

155 – záchranná služba
volejte při selhání základních životních funkcí člověka, závažném úrazu nebo onemocnění

158 – Policie ČR
volejte pokud je ohrožena bezpečnost nebo máte-li podezření na jakoukoliv formu terorismu

156 – městská policie
volejte v případě narušení veřejného pořádku v obci, kde je zřízena