Obec Slatina
Slatina okres Kladno

CzechPOINT

Od 4. 1. 2010 je na Obecním úřadu Slatina zřízen přístup do systému Czech POINT.. Díky němu už není třeba obcházet úřady a instituce, ale můžete s nimi komunikovat právě z našeho obecního úřadu.

Co je Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Co poskytuje Czech POINT

Výpis z Katastru nemovitostí (za první stránku 100,- Kč a za každou další 50,-Kč. Výpisy se vydávají na počkání)

Výpis z Obchodního rejstříku(za první stránku 100,-Kč a za každou další 50,-Kč. Výpisy se vydávají na počkání)

Výpis z Živnostenského rejstříku (za první stránku 100,-Kč a za každou další 50,-kč. Výpisy se vydávají na počkání)

Výpis z Rejstříku trestů( 100,- Kč , nutno předložit platný občanský průkaz)

Výpis z bodového hodnocení řidiče (za první stránku 100,-Kč a za každou další 50,-Kč. Výpisy se vydávají na počkání. Nutno předložit platný občanský průkaz)

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů(za první stránku 100,-Kč a za každou dalšíč 50,-Kč. Výpisy se vydávají na počkání)

a další (vizwww.czechpoint.cz)

Upozornění

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).