Obec Slatina
Slatina okres Kladno

Jak třídit odpad

Separovaný sběr je v obci zajištěn formou pytlů a kontejnerů

Mapka - umístění kontejnerů: 

 

PAPÍR

modrý pytel, kontejner

Do modrých pytlů můžete odhodit:

noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)

Prosím, nevhazujte:

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby

Možná nevíte:

 • Před vhozením do pytlů nemusíte z časopisů a dokumentů odstranit kancelářské svorky
 • Do pytlů můžete vhazovat skartovaný papír
 • Před vhozením do pytlů nemusíte z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko

Papír, především noviny, časopisy, kancelářský papír  či kartóny můžete přinést do školy, zisk z prodeje je používán na zakoupení např. odměn pro děti na školu v přírodě.

SKLO

zelený pytel, kontejner

Do zelených pytlů můžete odhodit:

láhve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo

Prosím, nevhazujte:

keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

 

PLASTY

žlutý pytel, kontejner

Do žlutých pytlů můžete odhodit:

PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén

Prosím, nevhazujte:

novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Možná nevíte:

 • PVC je také plast, ale do žlutého pytle nepatří
 • Před vhozením do pytle není třeba odstranit z PET lahve víčko a etiketu
 • Před vhozením do pytle nemusíte kelímky od jogurtů, másla a jiných potravin důkladně vymývat

NÁPOJOVÉ KARTONY

oranžový kontejner

Můžete odhodit:

nápojové kartony od mléka, mléčných výrobků, džusů, vín a dalších potravin – vyprázdněné, vypláchnuté a stlačené


Prosím, nevhazujte:

jiné obaly od nápojů (sklo, plasty, plechovky)  nápojové kartony znečištěné nebezpečnými látkami.

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

(nedávat do popelnic)

je zajištěn dvakrát do roka mobilní svoz

Druhy odpadu: kovové obaly od škodlivin (barev, laků, ředidel), nerozbité zářivky, odpadní ustalovače a vývojky, oleje a tuky, rozpouštědla, barvy, lepidla, autobaterie, léky (v původních obalech), galvanické články, hydroxidy, kyseliny a pesticidy (v původních obalech) atd.

 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

(to co se do popelnice nevejde)

jsou zajištěny dvakrát do roka velkoobjemové kontejner na návsi

Druhy odpadu: starý nábytek, koberce, kamna, dřevo, vany, WC, umyvadla, PVC krytina atd., ne však zemina ani stavební suť apod.

 

STAVEBNÍ SUŤ A ZEMINA

odvoz stavební sutě a zeminy si zajišťuje a hradí občan

 

BIO ODPAD

speciální nádoby (kontejnery) určené k ukládání rostlinného odpadu jsou po celý rok umístěny vedle prodejny a u AR.

 

Co patří do bioodpadu?

 • zbytky jídel

 • potraviny s prošlou lhůtou (bez obalu!!)

 • zbytky ovoce a zeleniny, slupky

 • skořápky vajíček a ořechů

 • rostlinný odpad ze zahrad (listí, tráva, plevel, větve)

Co do bioodpadu nepatří?

 • maso, kosti

 • uhynulá domácí zvířata

 • oleje z potravin

 • tekuté a silně mastné potraviny

 • obaly od potravin (sklo, plasty, plechovky)

Občané mají možnost obdržet nádoby na BIO odpad na obecním úřadě, uhradit cenu za svoz, který probíhá každý sudý týden v pátek ve vegetační době.

Co patří/nepatří do nádoby na BIO odpad Typ: PDF dokument, Velikost: 107.95 kB

VYBITÉ BATERIE

baterie můžete odevzdat do zeleného boxu v místní prodejně

 

VYSLOUŽILÉ   ELEKTROSPOTŘEBIČE

použité elektrospotřebiče můžete bezplatně odevzdat na místech zpětného odběru kdekoliv v ČR (sběrné dvory, elektroprodejny, elektroopravny..)

Obec Kamenný Most zřídila dvůr pro bezplatný odběr nefunkčního elektrozařízení z domácností

a nabízí možnost předávání vyřazených elektrospotřebičů i pro občany naší obce.

Objekt sběrného dvora je umístěn za rybníkem a převzetí je každou první sobotu v měsíci.

Do sběrného dvora je možno dávat televizory, ledničky, el. sporáky, pračky, žehličky, varné konvice, mixéry, fény, vysavače…. (nesmí být rozebrány a musí mít přívodní el. kabel!!)

 

ODĚVY

U prodejny Jednoty je přistaven bílý kontejner, do kterého můžete vhazovat pouze čisté a zabalené oděvy, obuv, bytový textil a hračky.

 

OLEJE

U prodejny je též umístěna nádoba na sběr jedlých olejů a tuků, kam patří použité oleje a tuky z domácnosti v uzavřených PET lahvích, nepatří sem technické oleje (převodové, motorové, tlumičové), maziva a kapaliny, tento odpad je nutné odevzdat do nebezpečného odpadu

 

NÁDOBY NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD (POPELNICE 120 l, 240 l)

do popelnice patří popel a nevyužitelný odpad

do popelnice v žádném případě nepatří nebezpečné složky komunálního odpadu, hořlaviny, výbušniny,  stavení suť a zemina!!!