Obec Slatina
Slatina okres Kladno

Přihlášení k trvalému pobytu

K trvalému pobytu se může přihlásit občan, který má státní příslušnost ČR. Místem trvalého pobytu se rozumí zvolená adresa pobytu. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen pro bydlení (je označen číslem popisným).

K přihlášení je třeba předložit:

  1. platný občanský průkaz (u něhož může být oddělena jeho označená část z důvodu sňatku, né v důsledku změny trvalého pobytu)

  2. doklad o vlastnictví nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí stačí z internetu) nebo doklad o oprávněném užívání bytu (nájemní smlouva) a nebo souhlas majitele nemovitosti (podepsaný přímo na OÚ)

  3. za občana mladšího 15 let zákonný zástupce předkládá rodný list

Po předložení výše uvedených dokladů, vyplní občan na obecním úřadě přihlašovací lístek, bude mu vystaveno Potvrzení o změně místa trvalého pobytu, u občanského průkazu bude oddělena vyznačená část (roh). Občan musí do 8 pracovních dnů požádat o nový OP.

Odhlášení z původního trvalého pobytu bude provedeno automaticky.

Poplatek za osobu starší 15-ti let 50,- Kč.