Obec Slatina
Slatina okres Kladno

Stavební povolení

Před započetím stavby se vždy vyplatí navštívit Stavební úřad v místě stavby a zjistit si požadavky a zjistit, jaké mají požadavky ve vašem konkrétním případě.

Obec Slatina spadá pod Magistrát města Kladna, odbor výstavby

Ing. Šmejkalová, tel. 312 604 308 (ustř. 312 604 111)

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00-18:00

Úterý: 8:00-18:00

Čtvrtek :8:00-15:00

Podle nového stavebního zákona platného od 1.1.2013

Bydlíte-li v rodinném domku nebo bytě, čekají Vás jednou za několik let větší či menší stavební úpravy. Domek je třeba přistavět, koupelnu v panelovém domě zrekonstruovat, postavit nový plot, nebo znovu provést rozvody elektřiny.
S tím se často pojí i požadavek na ohlášení plánovaných stavebních úprav stavebnímu úřadu.

Uvedené údaje jsou výběrem ze stavebního zákona, podrobný popis staveb najdete ve Stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. ve znění 2013 v § 103 a dalších. Pokud si nejste jisti obraťte se na stavební úřad v místě stavby. Stavební úřady mají ke stavbám různý přístup v tom, jaké si určí požadavky při udělování povolení. Často se úřad od úřadu liší, kdy bude stavba na stavební povolení a kdy postačí ohlášení. Od roku 2013 platí nová verze stavebního zákona, odteď se více staveb může stavět úplně bez stavebního řízení, ale také se výrazně zvyšují poplatky za stavební řízení.

Ohlášení postačí u staveb

 • Stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m² zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.
 • Změny staveb, kdy se nepřekročí parametry z předchozího bodu (přístavby, nástavby rodinného domku)
 • Stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí. Například stavební úpravy bytu bez zasahování do nosných stěn.

 • Opěrné zdi do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím.

Stavební povolení vyžadují

 • Stavby a stavební úpravy, kde nestačí ohlášení, například novostavby se zastavěnou plochou větší než 150 m².
 • Případy kdy se zasahuje do nosných konstrukcí domu. Například byt, ve kterém se bourají nosné zdi.

Kdy předchází Územní řízení

Stavebnímu povolení a Ohlášení u nástaveb a přístaveb předchází ještě územní řízení. U rodinných domků se obvykle spojuje se Stavebním povolením nebo Ohlášením do jednoho procesu, který se tím prodlužuje.

O územní řízení se nežádá u stavebních úprav. Tedy v případech, kdy se dům nezvyšuje ani nerozšiřuje.

V krátkosti

 • Pokud budete stavět drobnou stavbu kolem domu, vyměňovat okna v bytě nebo domě, střešní krytinu za krytinu s podobnými vlastnostmi, nemusíte ohlašovat nic.
 • Pokud stavíte novostavbu rodinného domu se zastavěnou plochou do 150 m², která je určena pro bydlení nebo rekreaci v zástavbě podobných domů, pak stačí ohlášení.
 • Pokud upravujete, přistavujete nebo nastavujete stávající rodinný dům a nerozšíříte jej nad 150 m² plochy, dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a podkroví, pak stačí ohlášení.
 • Pokud budete při přestavbě bytu v paneláku zasahovat do nosných panelů, je třeba stavební povolení

Kdy na úřad vůbec nemusíte chodit

Vybral jsem pro vás nejčastější případy staveb, se kterými se setkáte kolem rodinného domku. Od 1.1. 2013 začal platit nový stavební zákon, který umožňuje stavět daleko víc staveb bez stavebního úřadu. Podrobně rozepsané je najdete ve stavebním zákoně §79 a §80.

Nové stavby

 • Opěrná zeď do výšky 1 m, která nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi ani s veřejným prostranstvím,
 • skleník do 40m² plochy a do 5 m výšky, který je dál než 2 m od hranice pozemku, stavba u rodinného nebo u rekreačního domu. Stavba, která stojí na pozemku rodinného nebo rekreačního domku, má zastavěnou plochu max. 25 m², jedno nadzemní podlaží,  je vysoká max. 5 m a podsklepena do hloubky 3 m hloubky. Stavba musí souviset s užíváním domku a nesmí sloužit pro podnikání a nesmí se v ní skladovat hořlaviny nebo výbušniny. Stavba musí být minimálně 2 m od hranice pozemku a po jejím umístění musí zbýt alespoň 50% plochy pozemku schopného vsakovat dešťovou vodu, bazén do 40m² plochy u rodinného nebo rekreačního domu, který je dál než 2 m od hranice pozemku,
 • výměna vedení technické infrastruktury, pokud se nemění trasa.

TIP :

Tato pravidla se netýkají staveb, které jsou jakkoli památkově chráněné, u těch se stavebnímu úřadu nevyhnete. O tom, jestli je váš dům kulturní památkou, většinou víte, ale nestojí váš dům v památkové zóně?Památkové zóny tvoří například některé vilové čtvrti v Praze nebo bývalé dělnické kolonie. Ověřit si to můžete v katastru nemovitostí.

Úpravy domu a bytu

Stavební úpravy a udržovací práce, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

Kdy vám stačí územní řízení

Územní řízení je jednodušší proces, který obvykle předchází stavbám, pro které je třeba ohlášení, nebo povolení. Výběr nejčastějších staveb, kdy stačí územní řízení samo o sobě (podrobně §103 stavebního zákona):

 • Stavba do 25 m² zastavěné plochy s jedním nadzemním podlažím výšky max. 5 m nepodsklepená. Nesmí obsahovat obytné místnosti, hygienické zařízení ani vytápění ani nesmí sloužit k chovu zvířat,
 • vodovodní, kanalizační a energetické přípojky,

 • nádrže na vodu do 100 m3, vzdálené nejdále 50 m od rodinného domu,

 • odstavné plochy do 300m².